Verdens Organisasjon for Rettferdig handel

Verdens Organisasjon for Rettferdig handel

Verdens Organisasjonen for Rettferdig Handel WFTO, eller bare Fairtrade som den kalles på Norsk, er et internasjonalt nettverk av selskaper og organisasjoner som samarbeider under en fane. Poenget med Fairtrade er å oppmuntre og synliggjøre små bedrifter og produsenter, slik at også de kan konkurrere i det store markedet. Dette er veldig viktig fordi de store selskapene kan med sin overlegne makt i mange situasjoner skyve konkurrenter til side ved å tilby bedre betingelser for sine kunder.

Verdens Organisasjonen for Rettferdig handel er dessuten viktig for å øke mangfoldet. Man kan godt si at WFTO er et handelspartnerskap, fordi noe av prinsippet er å skape en bedre verden for enda flere. De gjør det gjennom:

  • Dialog
  • Respekt
  • Transparens

Man kan godt si at ideen er skapt for de fattige, men Fairtrade tar også norske produsenter på alvor. Dermed kan man få kål og tomater fra norske bønder som satser på kortreist bærekraftig mat.

Fairtrade i u-land

Det er helt klart at Fairtrade er med på å skape et levebrød for mange fattige bønder i land langt borte. De kan gå til en situasjon der fremtiden er lysere og hverdagen med stabil. Det er spesielt kvinner og barn som støttes med Fairtrade, fordi de kommer dårlig ut når det gjelder menneskerettigheter og velstand. Fairtrade hjelper også etniske minoriteter til en bedre integrering i det moderne samfunnet.

Dialog

Gjennom dialog kan landene ta del i det store partnerskapet som Fairtrade er. Selv om WFTO er en internasjonal organisasjon av europeiske land, har også Norge sin egen avdeling. Merket er viktig for å vise at rettferdig handel er noe som er på dagsorden og som blir tatt opp.

Respekt

Dette er svært viktig for at verdenssamfunnet skal fungere. Uten ville opptøyer og demonstrasjoner oppstå. Det er viktig at organisasjonen skal jobbe for handel og ikke bare nødhjelp og bistand. Fairtrade hjelper slik at mottakeren ikke blir passiv, men kan tjene til livets opphold gjennom sin virksomhet.

Transparens

Uten transparens kan man ikke forvente at deltakerne tror på budskapet. Derfor er gjennomsiktig ledelse svært viktig for å vise at det ikke sitter aktører bak med andre formål enn å støtte lokale produsenter. Denne strategien er viktig i alle bedrifter og selskap verden over og ingenting å kimse av. Det skal være med på å avdekke kurropsjon.

Trenger Norge Fairtrade?

Trenger Norge Fairtrade?

Det er viktig at nordmenn engasjerer seg i omverden. Det gjelder også de små produsentene og bøndene i fattige land. Det er mange norske bedrifter som har tatt sitt ansvar på alvor. For at et produkt skal få merket som fremmer rettferdig handel, må de følge Fairtrade-standardene. NorgesGruppen støtter Fairtrade og har mange produkter i sitt sortiment. Andre selskap er:

  • Allsidige Nord
  • Bama
  • Crema Kaffebrenneri
  • Kjeldsberg Kaffe
  • Nøtteblanderen
  • Sørlandschips

Norge er en liten aktør i et stort marked, men likevel er vi med på å drive aktiviteten fremover. Med så gode muligheter for å gi alle en fair sjanse, er det også viktig at hver og en av oss tenker på hvilke produkter man handler. Kanskje kan ditt handlemønster endres etter å ha lest denne artikkelen om World Fair Trade Organisation!