Produksjon av økologisk mat

Det har de siste årene blitt et stadig større utvalg av mat som er produsert økologisk, med andre ord det vi kaller for økologisk mat. Det er lett å se at utvalget av denne type produkter stadig blir bedre, og jeg tenker da på det fi finner i butikkhyllene. Selv har jeg ikke veldig mye erfaring med økologisk mat, men har spist det i ny og ned. Det at mange stadig oftere velger økologisk, er nok et skritt i riktig retning uansett. Vi skal se en hel del på dette som tema, både produksjon, produkter, helse og ikke mint miljø.

Ikke bruk av kjemikalier

Jeg velger å starte med miljøverndelen av økologisk landbruk først, for det er ikke noen tvil om at landbruk som drives konvensjonelt – har en del miljømessige negative konsekvenser ved seg. Det har i mange år vært fokus på å gjøre noe med landbruket, slik at miljøet ikke blir skadelidende med tanke på bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler som inneholder mye kjemikalier. Når landbruket drives økologisk er det fokus på samspillet mellom planter, jord, dyr, mikroorganismer og ikke minst oss mennesker – som står i fokus.

Mål om å øke kunnskapen om det å drive økologisk

Det er et uttalt mål å øke kunnskapen til oss forbrukere, for det viser seg at svært mange egentlig ikke vet veldig mye om hva som er forskjellen på konvensjonelt landbruk – og økologisk landbruk. Felles for begge driftsmåter i landbruket, er naturlig nok målet om å produsere trygg og god mat for oss forbrukere. Det å produsere den maten vi etterspør, er hele tiden målet for bonden også når det kommer til økologisk mat.

Informasjonsarbeid om økologisk

Det er mange måter man kan drive informasjonsarbeid på, og ikke minst kan man øke kunnskapen ved at skoleverket lærer elevene allerede i ung alder – hva økologisk landbruk og økologisk mat dreier seg om. Det at den økologiske delen av landbruket, skal ha en spesiell rolle når det kommer til miljø, husdyrvelferd og mattrygghet – er noe som Norges Bondelag har satt seg som målsetting. Cirka 800 av bondelagets medlemmer, driver i dag økologisk.

Målet som både bransjen og myndighetene i Norge jobber etter, er at 15 prosent av norsk matproduksjon skal være økologisk. Dette gjelder både husdyrhold og jordbruk, og dette er et mål som faktisk ble satt allerede i 1999 av Stortinget.

Ikke høy nok produksjon

Selv om bonden har som mål å produsere det vi kunder etterspør, så sliter bransjen litt med utviklingen man nå ser. Det er nemlig slik at etterspørselen etter økologisk mat stadig øker, men siden 2012 har den økologiske produksjonen faktisk sunket i Norge. Jeg har allerede nevnt at det er et mål om å ha 15 prosent økologisk produksjon i Norge, og dette er et tall man tar sikte på å nå i 2020. Det er i dag ikke noe som tyder på at dette er mulig, noe som også Riksrevisjonen har påpekt – de sier i en rapport at målet er langt utenfor rekkevidde.