Muligheten til selv å dyrke mat i byen

Det at man som byboer i hovedstaden har mulighet til å kunne dyrke sine egne grønnsaker, er for mange viktig og er knyttet til byens historie langt tilbake i tid. Det finnes nok slike parsellhager i en rekke byer i Norge, men det er altså Oslo det nå handler om – og som jeg selv kjenner best til. Behovet var nok langt større når disse hagene ble anlagt, på en tid da tilgangen til frukt og grønt var en helt annen enn i dag. Men selv om situasjonen har endret seg med dagens varetilbud for oss alle, er dyrking av mat til eget brukt – veldig populært i Oslo den dag i dag.

Fra veldig smått til riktig så stort

Som allerede nevnt er parsellhagene opprinnelig ment for å dyrke frukt og grønt for én familie, men størrelsen på hver enkelt parsell varierer fra cirka 12 kvadratmeter – og helt opp til cirka 250 kvadratmeter. De langt fleste av dem har en størrelse på under 50 kvadratmeter, og det er nok oppkjøp av parseller opp gjennom tidene som utgjør forskjellen i størrelsen på dem.

I Oslo finnes det i dag 23 parsellhager, som i sum utgjør godt over 1000 parseller godt spredt over hele byen. Når vi ser på tallene for to år siden, var det hele 1500 familier/personer på venteliste for å få tildelt jord til selvdyrking av frukt og grønt. Det er helt tydelig at det nå er en trend, hvor denne type egendyrking av mat i byene har blitt svært populært. Dette er en svært gledelig utvikling, og viser nok at vår holdning til frukt og grønt har endret seg i stor grad de siste årene. Parsellhagene har i all tid vært populære for byens borgere, men når man ser at ventelisten hadde cirka 400 navn i 2010 – så har det virkelig skjedd en boom på dette området.

Sentralt og stort mest populært

Selv om man som by beboer aldri har mer enn maksimalt noen hundre meter til nærmeste butikk, så er det altså de sentrumsnære parsellhagene som er mest populære viser det seg. Men det er ikke bare det at de ligger sentrumsnært som teller, men det er også de store anleggene folk i størst mulig grad søker seg til.

Den desidert mest populære parsellhagen i Oslo er Geitmyra, som alene og for kort tid siden hadde en venteliste med cirka 700 navn. Men kjente parsellhageområder som Egebergløkka, Etterstad og Ola Narr på Tøyen er også ettertraktet. Men det finnes faktisk unntak hvor det ikke er ventelister, og det er på Nedre Stovner gård og Holmlia – hvor det finnes et fåtall ledige plasser.

Den nye parsellhagen i Bjørvika

I 2013 ble det åpnet opp for opprettelse av en ny parsellhage i Bjørvika, dette området har hatt en rivende utvikling over flere år – og ligger sentralt plassert nede ved Oslo havn og Oslo Sentralstasjon for de som ikke er kjent i Oslo. Nesten 4000 navn var å finne på ventelisten det året da «Herligheten» i Bjørvika ble åpnet, noe som skjedde i mai 2013. Vi skal se mer på denne ordningen med parsellhager i Oslo, og vi skal også tilbake til den tiden hvor mange av byens anlegg ble opprettet.