Frukt og grønt på skolen

Dette med at elevene får frukt og grønt på skolen, er en ordning som har eksistert i mange år. Det er lokale varianter av hvordan opplegget er organisert, og jeg tenker da først og fremst på hvordan det er finansiert – men dette skal vi se litt nærmere på ganske så snart. Det å ha et tilbud om skolefrukt er viktig for elevene, og ikke minst for å sikre at alle får både frukt og grønt som en del av det daglige kostholdet. Jeg husker selv min tid som skoleelev, og når frukt og grønt skulle deles ut før det store friminuttet hver dag. Det blir ofte bare sagt skolefrukt, men det innbefatter altså også grønnsaker i denne ordningen.

Grunnskolen

Det er altså klassetrinnene 1-10 som omfattes av tilbudet om skolefrukt, eller som man ofte sier gjelder ordningen for grunnskolene i Norge. Det er som jeg nevnte kort innledningsvis, slik at det er forskjellige måter å betale skolefrukten på. Det mest vanlige er nok at skolen har en felles bestilling, som enten blir betalt av skolen, FAU, kommunen eller av foreldrene selv.

Statlig subsidie

Selv om det nok ofte er slik at foreldre betaler for skolefruktordningen, så er faktisk Staten også inne med midler i ordningen. Tallene som jeg har fått oppdatert for inneværende år, viser at Staten betaler 1,50 pr frukt eller grønnsak. Stykkprisen blir etter dette tilskuddet 3,20 inkludert moms. Det er samme pris uavhengig av hvem som betaler for ordningen.

Kosthold og holdninger

Det er nok fortsatt slik at ikke alle elever har det samme kostholdet hjemme, selv om dette bildet nok har endret seg en del med årene. Men ved å ha en god og fungerende skolefruktordning, sikrer man også at elevenes holdninger til det å spise frukt og grønt – kanskje videreføres senere i livet også.

Tillegg til matpakken

Det er ikke meningen at skolefrukten skal være dagens eneste mat som inntas på skolen, den vanlige matpakken hjemmefra er det fortsatt viktig at elevene har med seg. Men det er også en annen arena på skolen som er viktig for elevenes forhold og kunnskap til mat, nemlig skolekjøkkenet hvor man både får det teoretiske – og ikke minst det praktiske i forhold til riktig kosthold.

Skolekantiner

Når man kommer over på videregående skole så endrer ofte matvaner seg, her er det mer fritt for hver enkelt elev når det kommer til kosthold. Det er vanlig at skolene har kantine, og det har nok med årene blitt mer fokus på hva som selges i skolenes kantiner. Salatbarer har blitt mer og mer vanlig i Norge, og dette er jo en veldig god sak når det kommer til et sunt kosthold. Trenden som i mange år var rådene med skolebrød og Cola, har i veldig stor grad endret seg til langt mer sunne alternativer – som vann og en god salat. Det er ikke noen tvil om at et sunt og variert kosthold, har en positiv innvirkning på læringsutbytte for hver enkelt elev.